Standaard prijslijst Fysiotherapie Livingstone
Zitting fysiotherapie
€ 35,00
Screening  op basis van directe toegang
€ 16,00
Screening + Intake en onderzoek  
€ 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 47,00
Toeslag aan huis behandeling
€ 16,00
Niet nagekomen afspraak *
€ 32,00
Verstrekte hulpmiddelen
kostprijs
Rapportage anders dan aan huisarts of specialist**
€ 75,00

* Toelichting tarief niet nagekomen afspraak:

  Een afspraak moet tijdig, minstens 12 uur van tevoren, zijn

  afgezegd. Is  dit niet het geval dan moeten wij  deze afspraak bij u in rekening

  brengen. U kunt deze rekening niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

**Toelichting rapportage:

   Na aanvraag tot informatie dient deze vooraf betaald te worden.

   Na betaling zal   de rapportage worden verzonden.

 

Genoemde tarieven gelden van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Wijzigigen voorbehouden. De tarieven gelden voor patiënten die niet voor fysiotherapie zijn (bij-)verzekerd.

Wij hebben overeenkomsten met nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen.

Voor polisinhoudelijke vragen kunt U het beste zelf contact opnemen met Uw zorgverzekering.